Įtempiamųjų lubų įtempimas (ęsant įrengtam karkasu)