Aliuminio dvėjų lygių profilis PP, 2,0 m ilgio (PRAPJAUTAS LANKUS FORMUOTI)